Tawaran adalah dipelawa kepada  syarikat kawalan keselamatan Bumiputera yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) dan memiliki kod bidang 220801 serta memiliki Lesen Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:-

Perkara Kategori
Security Services at UPM-MTDC Technology Centre, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor for the Duration of Two (2) Years. Ministry of Finance Code: 220801, KDN License, & Bumiputera
Security Services at UKM-MTDC Technology Centre, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi for the duration of Two (2) Years. Ministry of Finance Code: 220801, KDN License, & Bumiputera
Security Services at FRIM-MTDC Technology Centre, Forest Research Institute of Malaysia, Kepong, Selangor for the Duration of Two (2) Years. Ministry of Finance Code: 220801, KDN License, & Bumiputera

Urusan pembelian Dokumen Tender akan dibuka mulai dari 2 September 2014 hingga 3 September 2014 di alamat yang tertera di bawah:-

Malaysian Technology Development Corporation Sdn Bhd
Tingkat 8, Menara Yayasan Tun Razak
Jalan Bukit Bintang
55100 Kuala Lumpur

Perincian TenderTutup