மலேசியாவில் ‘ரொபோட்டிக்’ தொழில்நுட்ப சிறப்பு மையம்! உடன்பாடு கையெழுத்து! -(Video)

//மலேசியாவில் ‘ரொபோட்டிக்’ தொழில்நுட்ப சிறப்பு மையம்! உடன்பாடு கையெழுத்து! -(Video)

மலேசியாவில் ‘ரொபோட்டிக்’ தொழில்நுட்ப சிறப்பு மையம்! உடன்பாடு கையெழுத்து! -(Video)

சைபர் ஜெயா, டிசம்.06- மலேசியாவில் ரொபோட்டிக் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சிறப்பு மையம் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக அட்வான்ஸ் டெக்னொலோஜிஸ் இன்னோவேட்டிவ் எலைன்ஸ் (ATIA) நிறுவனம், இதர மூன்று உள்நாட்டு ரொபோட்டிக் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த நிறுவனங்களுடன் இன்று புரிந்துணர்வு உடன்பாடுகளில் கையெழுத்திட்டது.

By | 2018-12-06T13:56:03+00:00 December 6th, 2018|MTDC News|Comments Off on மலேசியாவில் ‘ரொபோட்டிக்’ தொழில்நுட்ப சிறப்பு மையம்! உடன்பாடு கையெழுத்து! -(Video)

About the Author: