Hubungi Kami – AVAS 2017-03-22T11:49:36+00:00

Hubungi Kami – AVAS

Prof Dr Zainul Fadziruddin Zainuddin
Pengarah
Nasihat & Perkhidmatan Tambah Nila
E-mel: zainul@mtdc.com.my

Tengku Nila Putri Tengku Ilham
Naib Presiden Kanan
Penasihat pemasaran
E-mel: tengkunila@mtdc.com.my

Abdul Rahman Yasir
Naib Presiden Kanan
Pembangunan Perniagaan
E-mel : ayasir@mtdc.com.my

Mair Nasser Zainal Abidin
Naib Presiden Kanan
Penasihat Teknikal
E-mel: nasser@mtdc.com.my

Muhammad Abdul Rahman
Naib Presiden
Penasihat kewangan
E-mel: muhammad@mtdc.com.my