Hubungi Kami – BGF 2017-03-29T10:25:32+00:00

Hubungi Kami – BGF

Talian Am: +6 03 2172-6000
Faks: +6 03 2163-7549

Idjarmizuan Ibrahim
Naib Presiden Kanan
Bahagian Pengurusan Dana
E-mel : idjarmizuan@mtdc.com.my

Mohd Jerry Tan Mohd Safi Naib Presiden
Pemprosesan BSF & BGF
E-mel : jerry@mtdc.com.my