English | Bahasa Malaysia

Welcome, Sign-In

Login to Your Account

Enter you user id and password to sign in

Kementerian Pelaporan

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (Ministry of Science, Technology and Innovation), singkatan MOSTI, adalah kementerian yang bertanggungjawab bagi kemajuan sains, teknologi dan inovasi.

Ia telah dibentuk pada tahun 1973 oleh kerajaan persekutuan sebagai Kementerian Teknologi, Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan dan telah diperbaharui pada tahun 1976 sebagai Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (MOSTE). Mengikuti rombakan kabinet 2004, MOSTE berkembang sekali lagi ke bentuknya sekarang.

Matlamat utama di sebalik penubuhan kementerian adalah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang sains dan teknologi melalui penjanaan ilmu dan pembangunan mampan.

MTDC menguruskan dua geran bagi pihak MOSTI: Dana Pengkomersilan R&D (CRDF) dan Dana Perolehan Teknikal (TAF).

 

 fm-01
YB Datuk Seri Panglima Madius Tangau
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi
 fm-02
YB Datuk Dr. Abu Bakar Bin Mohamad Diah
Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi
 Dato-Azhar-Official_10-Ogos-2016_kanan
Dato’ Dr. Mohd Azhar bin Hj. Yahaya
Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

 

Terms and Conditions | MTDC Policies | Sitemap

Offical Website / Laman Rasmi Malaysian Technology Development Corporation © 2017