English | Bahasa Malaysia

Selamat Datang, Log-masuk

Login to Your Account

Enter you user id and password to sign in

FAQ – AVAS

Soalan Lazim (FAQ)

Penasihat dan Perkhidmatan Tambah Nilai (AVAS)

Apakah itu Bahagian Penasihat dan Perkhidmatan Tambah Nilai MTDC?

Bahagian Penasihat dan Perkhidmatan Tambah Nilai (AVAS) MTDC terdiri daripada 5 jabatan: Teknologi Penasihat (TA), Penasihat Pemasaran (MA), Penasihat Kewangan (FA), Pembangunan Perniagaan (BD) dan Projek Khas (SPJ).

Apakah fungsi Bahagian AVAS?

Bahagian AVAS menyediakan nasihat dan / atau pelbagai perkhidmatan yang memupuk syarikat pelanggan untuk membangunkan dan berkembang. Jenis-jenis khidmat nasihat dan / atau disediakan bergantung kepada keperluan khusus setiap syarikat pelanggan.

Adakah terdapat apa-apa kos untuk mendapatkan khidmat AVAS?

Pada dasarnya, dikenakan fi yang dipersetujui kedua-dua pihak sebelum perkhidmatan diberikan. Bayaran ini, adalah minimum dan berpatutan dan berbeza mengikut perkhidmatan yang diperlukan. Beberapa yuran adalah tetap dan lain-lain adalah tertakluk kepada rundingan. Syarikat pelanggan perlu menandatangani surat mandat untuk merasmikan penyediaan perkhidmatan. Syarikat-syarikat penerima program pembiayaan MTDC mungkin mempunyai beberapa yuran AVAS yang sudah termasuk dalam pembiayaan yang mereka terima.

Bagaimanakah Jabatan TA membantu syarikat?

Jabatan TA ditubuhkan untuk mengumpul pengalaman yang diperoleh oleh MTDC dalam menjalankan pengkomersialan dan pembangunan teknologi. Pengalaman ini diterjemahkan ke dalam Perkhidmatan bantuan, nasihat dan perundingan kepada syarikat pelanggan yang menjalankan pengkomersialan teknologi dan organisasi membangunkan program pembangunan teknologi. TA akan bermula dengan pengenalan masalah dan / atau keperluan organisasi pelanggan. Sebagai contoh, jika syarikat yang memerlukan teknologi untuk meningkatkan produk/ proses yang sedia ada atau mencipta yang baru, TA akan menggunakan rangkaiannya bagi membantu mencari teknologi atau kepakaran tersebut dari pelbagai pembekal teknologi yang ada di negara ini. Sebaliknya, TA juga boleh membantu teknologi pembekal untuk mencari rakan kongsi industri sesuai untuk mengkomersilkan teknologi mereka. TA juga boleh memupuk pertalian dengan agensi-agensi lain yang menyediakan peraturan, piawaian dan perkhidmatan perniagaan lain untuk syarikat pelanggan.

Apakah jenis-jenis teknologi yang menjadi tumpuan Jabatan TA?

TA terbuka kepada semua teknologi berdaya maju yang mempunyai nilai komersil yang berpotensi tinggi. Contoh teknologi termasuk (tetapi tidak terhad kepada) teknologi bersih, pengurusan alam sekitar, makanan dan perniagaan tani, infrastruktur, pembuatan yang inovatif, teknologi marin, dan telekomunikasi.

Bagaimanakah Jabatan MA membantu syarikat dan organisasi?

MA membantu syarikat-syarikat dan organisasi dengan menyediakan perundingan, bengkel latihan dan kursus jangka pendek.

Apakah perkhidmatan perundingan yabg disediakan oleh MA?

Perkhidmatan perundingan yang diberikan oleh MA termasuk mentor perniagaan dan bimbingan, pembangunan rancangan perniagaan, produk dan kajian jenama (pembungkusan dan kajian label, pengiklanan dan promosi, pengiklanan tradisional dan media baru), strategisaluran pengedaran, pengesahan pasaran dan harta intelek dan hal-hal perundangan.

Apakah jenis bengkel latihan yang ditawarkan oleh Jabatan MA?

Bengkel latihan yang disediakan oleh MA termasuk latihan keusahawanan untuk ahli akademik dan pelajar peringkat pengajian tinggi, pengkomersilan bagi ahli-ahli akademik dan kakitangan Pejabat Pemindahan Teknologi dan keusahawanan untuk syarikat permulaan / PKS

Apa kursus jangka pendek yang ditawarkan oleh Jabatan MA?

Kursus jangka pendek yang diberikan oleh MA termasuk Kanvas Model Perniagaan(Business Model Canvas – BMC), Penulisan Rancangan Perniagaan, Pemasaran bagi syarikat-syarikat Permulaan, Media Saluran Omni (Media Tradisional dan Baru), Kewangan dan Perakaunan untuk syarikat Permulaan, Urusan harta intelektual (Pemindahan dan Pelesenan Teknologi), Komunikasi Perniagaan, Alam Sekitar Peruncitan, Pengawalseliaan dan pensijilan, Pembuatan dan Pengeluaran, Imej Profesional, dan penulisan resume untuk usahawan

Adakah jadual program ditetapkan?

Semua program kami disesuaikan kepada penonton sasaran. Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut.

Siapakah perlu saya hubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai bengkel dan kursus yang disediakan oleh Penasihat Pemasaran?

Sila hubungi Cik Arni Balkish Mohamed Aris di arni@mtdc.com.my atau 03-21726159

Bagaimanakah Jabatan FA membantu syarikat?

FA membantu syarikat-syarikat dengan penyediaan perkhidmatan kewangan. Dua skop utama perkhidmatan yang disediakan oleh FA adalah Pengumpulan Dana (FR) dan Perkhidmatan Kewangan (FS). Dalam FR, kami menguruskan pembiayaan daripada institusi kewangan atau pelabur untuk syarikat-syarikat pelanggan. Bantuan termasuk penstrukturan, menilai dan berunding dengan pihak penaja yang berminat memberikan pembiayaan yang diperlukan. FS menyediakan perkhidmatan perakaunan terjamin yang merangkumi simpan kira dan penyimpanan rekod amalan dan pementoran / bantuan dalam penyediaan unjuran kewangan bagi syarikat dalam ekosistem MTDC. FS juga menyediakan audit dan penilaian untuk Polisi Laluan Hijau

Institusi kewangan dan pelabur mana yang sering bekersama dengan FA?

Pada masa ini, terdapat 5 institusi kewangan yang telah menandatangani Memorandum Persefahaman dengan MTDC seperti MIDF, Bank Islam, RHB Islamic Bank, EXIM Bank dan SME Bank. Selain institusi-institusi ini, FA juga mempunyai hubungan perniagaan dan akses kepada semua bank-bank lain dan juga pelabur institusi dan angel investor yang boleh mengambil kira keperluan pembiayaan syarikat pelanggan FA.

Bagaimanakah saya mendapatkan perkhidmatan FA?

Perbincangan awal akan diadakan untuk menentukan keperluan sebenar dan skop penglibatan akan dijelaskan dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Surat mandat pelantikan FA sebagai penasihat akan dikeluarkan yang mesti diterima oleh syarikat itu sebelum perkhidmatan boleh dimulakan.

Bagaimanakah Jabatan BA membantu syarikat?

BD membantu syarikat-syarikat pelanggan untuk mengakses pasaran baru, termasuk di luar negara, dengan menghubungkan mereka kepada bakal pelanggan atau rakan kongsi melalui rakan kongsi MTDC, rakan usaha sama dan sambungan kerajaan. Di samping itu, di mana perlu, BD akan membantu syarikat-syarikat pelanggan untuk mendapatkan kelulusan dan pensijilan yang diperlukan untuk menembusi pasaran ini. Di samping itu, BD sentiasa berusaha untuk menjalin hubungan perniagaan berpotensi yang melibatkan kerjasama, penyelidikan dan pembangunan (R & D), program keusahawanan teknologi dan pembangunan pengkomersilan.

Apakah jenis pasaran atau negara sasaran BD untuk aktiviti promosi?

Selain pasaran tempatan, BD secara aktif terlibat dalam membantu syarikat pelanggan di Indonesia, Emiriah Arab Bersatu, Mesir dan Kazakhstan. Di samping itu, BD mempunyai beberapa inisiatif awal di Tanzania, Sri Lanka, Jepun, Korea Selatan dan Uganda. Pasaran berpotensi di masa hadapan di antaranya termasuk China, Turki, Maghribi, Oman, Afrika Selatan, Kemboja dan Vietnam. BD juga sedang mencari pelbagai pasaran baru muncul melalui talian MTDC yang tersedia melalui peranannya sebagai organisasi latihan pelbagai negara membangun bagi pihak organisasi seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Antarabangsa (ISTIC)

Bagaimanakah Jabatan Projek Khas membantu syarikat?

Jabatan SPJ telah ditubuhkan untuk membolehkan MTDC bertindak pantas mengambil bahagian atau memberikan input di kawasan / sektor industri yang baru muncul sebagai kawasan / sektor strategik utama untuk negara. Jabatan SPJ kini sedang bekerjasama dengan Malaysian Robotics and Automation Socieety (MyRAS) untuk menggalakkan penggunaan teknologi robotik dan automasi dalam PKS Malaysia.

Adakah AVAS membantu syarikat-syarikat yang tidak dibiayai MTDC?

Pada dasarnya AVAS memberi keutamaan kepada syarikat-syarikat yang dibiayai MTDC dan penyewa pusat pembangunan teknologi MTDC. Walau bagaimanapun, sesetengah perkhidmatan AVAS disediakan kepada syarikat-syarikat yang belum dalam ekosistem MTDC (contohnya penjanaan dana), tetapi struktur yuran mungkin lebih tinggi sedikit daripada syarikat ekosistem MTDC. Di samping itu, AVAS juga akan memberi keutamaan membantu menjalinkan hubungan dan kerjasama antara industri dengan institusi pendidikan tinggi / penyelidikan.

Adakah MTDC menjamin pelaburan dan / atau pengkomersilan teknologi / produk kami?

Setelah terlibat, AVAS akan memberi bantuan kepada syarikat pelanggan sebaik kebolehan dan keupayaan. Walau bagaimanapun, MTDC tidak mampu memberi jaminan kejayaan pelaburan / pembiayaan dan / atau pengkomersilan.

Kami tidak pasti sama ada bersedia untuk menggunakan / melibatkan khidmat AVAS. Sekiranya begitu masih bolehkah kami menghubungi AVAS?

Sila hubungi kami untuk memulakan perbincangan dan mengenal pasti jika terdapat perkhidmatan AVAS yang sesuai untuk syarikat anda. Sila hubungi Puan Norizah Atan, Penolong Eksekutif AVAS di norizah@mtdc.com.my atau 03-21726096.

Terma dan Syarat | Dasar MTDC | Peta Laman

Offical Website / Laman Rasmi Malaysian Technology Development Corporation © 2018