English | Bahasa Malaysia

Selamat Datang, Log-masuk

Login to Your Account

Enter you user id and password to sign in

FAQ – Isu Am

Soalan  Lazim (FAQ)

– Isu-isu Umum

Apakah skop teknologi yang layak dibiayai oleh MTDC?

Projek yang dicadangkan mestilah pada sektor perkilangan / perkhidmatan berasaskan teknologi daripada mana-mana kelompok teknologi:

 1. Teknologi industri
 2. Bioteknologi
 3. Laut ke angkasa lepas
 4. Sains & Teknologi teras
 5. Komunikasi dan teknologi maklumat

Untuk maklumat lanjut mengenai kelayakan, sila rujuk kepada dana yang berkaitan di bawah tab ‘Pengurusan Dana’ di atas.

Bagaimanakah syarikat boleh memohon salah satu daripada dana di bawah MTDC?

Sebuah syarikat boleh memohon salah satu dana melalui kaedah berikut:

 • Mengemukakan permohonan dengan tangan kepada MTDC (waktu pejabat: 9:00-6:00);
 • Mengemukakan permohonan melalui e-mel kepada MTDC – salinan fizikal hendaklah dihantar ke pejabat MTDC dalam masa tujuh (7) hari selepas penyerahan e-mel; atau
 • Mengemukakan permohonan melalui pos kepada MTDC – dialamatkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif dan perhatian kepada jabatan yang berkenaan.

Sila ambil perhatian bahawa syarikat perlu memohon terus kepada MTDC. Sebuah syarikat tidak boleh melibatkan perunding untuk bertindak dan memohon bagi pihaknya.

MTDC juga tidak pernah melantik mana-mana individu atau syarikat untuk bertindak bagi pihaknya.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada proses permohonan yang berkaitan di bawah tab ‘Pengurusan Dana’ di atas.

Adakah terdapat yuran pemprosesan untuk penyerahan permohonan dana?

Ya, ada bayaran pemprosesan bagi permohonan untuk CRDF 2, CRDF 3 dan TAF sahaja. Permohonan bagi dana masing-masing hendaklah dikemukakan bersama-sama dengan cek bernilai RM3,500. Cek hanya akan diproses jika permohonan itu lulus peringkat pra-penilaian.

Sekiranya permohonan tidak lulus peringkat pra-penilaian, cek tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada pemohon.

Bagaimanakah cara pemohon menyemak status permohonan selepas penyerahan?

Tidak, tiada tarikh akhir dan syarikat boleh memohon untuk mendapatkan dana sepanjang tahun. Walau bagaimanapun, ini masih tertakluk kepada ketersediaan dana.

Apakah aliran proses umum untuk kelulusan permohonan?

Secara umum, aliran proses adalah seperti berikut:

 1. Penyerahan permohonan
 2. Pra-penilaian permohonan untuk memastikan memenuhi kriteria kelayakan asas
 3. Penilaian merit permohonan itu
 4. Penyerahan kepada Jawatankuasa Teknikal
 5. Penyerahan kepada Jawatankuasa Kelulusan
 6. Menandatangani Perjanjian

Untuk maklumat lanjut, rujuk kepada proses penilaian yang berkaitan di bawah tab ‘Pengurusan Dana’ di atas.

Berapa lamakah tempoh untuk memproses permohonan?

Tempoh pemprosesan untuk permohonan adalah kira-kira 45 hari bekerja atau tiga (3) bulan dari penyerahan permohonan yang lengkap sehingga ia dikemukakan kepada Jawatankuasa Kelulusan.

Jika permohonan tidak lengkap, ia akan dikembalikan kepada syarikat. Sebarang permohonan seterusnya akan dianggap sebagai permohonan baru daripada syarikat.

Permohonan harus dibuat dalam bahasa apa?

Permohonan hendaklah dikemukakan dalam Bahasa Inggeris mengikut format yang disediakan.

Bolehkah syarikat memohon lebih daripada satu dana daripada MTDC pada satu masa?

Tidak, syarikat hanya boleh memohon satu dana pada satu masa.

Jika syarikat itu adalah penerima dana, ia hanya boleh memohon dana lain selepas projek semasa mereka telah ditutup dengan jayanya.

Bolehkah syarikat yang menerima atau memohon dana daripada syarikat atau agensi kerajaan lain semasa ia memohon dana MTDC?

Ya, tetapi ini akan dinilai berdasarkan kes demi kes.

Bolehkah syarikat tidak aktif memohon salah satu daripada dana di bawah MTDC?

Sebuah syarikat yang tidak aktif tidak boleh memohon untuk dana. Hanya sebuah syarikat yang aktif boleh memohon.

Sebuah syarikat yang tidak aktif adalah sebuah syarikat yang tidak mempunyai aktiviti perniagaan atau menjana pendapatan aktif.

Bolehkah pemilik tunggal atau perkongsian atau perkongsian liabiliti terhad memohon salah satu daripada dana di bawah MTDC?

Tiada, syarikat yang memohon mestilah sebuah syarikat swasta (Sdn Bhd) seperti yang didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Adakah Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan syarikat mesti dari warganegara Malaysia?

Sebuah syarikat penerima dana boleh mempunyai Pengarah Urusan / CEO yang bukan warganegara Malaysia selagi ekuiti tempatan syarikat itu memenuhi kehendak di bawah dana masing-masing.

Adakah terdapat keperluan modal berbayar syarikat?

Modal berbayar sesebuah syarikat harus munasabah dan setimpal dengan kos projek.

Bolehkah pemohon mengepilkan surat sokongan dari Agensi / Timbalan Menteri Menteri / Kerajaan sebagai sebahagian daripada permohonan?

Pemohon boleh mengepilkan apa-apa surat sokongan atau dokumen yang difikirkan perlu untuk menyokong permohonannya.

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kejayaan permohonan bergantung semata-mata kepada merit permohonan tersebut.

Adakah MTDC menyediakan perkhidmatan perundingan untuk penerima dana?

Ya, MTDC menyediakan perkhidmatan perundingan melalui Bahagian Perkhidmatan Penasihat & Tambah Nilai (AVAS). Syarikat-syarikat boleh melibatkan AVAS untuk mendapatkan bantuan dalam bidang-bidang berikut:

 1. nasihat perniagaan
 2. nasihat kewangan
 3. nasihat pemasaran
 4. nasihat teknikal

Adakah MTDC mengamalkan polisi tiada hadiah?

Ya, MTDC mengamalkan polisi tiada hadiah.

Untuk maklumat lanjut mengenai polisi tiada hadiah MTDC, sila klik di sini.

Terma dan Syarat | Dasar MTDC | Peta Laman

Offical Website / Laman Rasmi Malaysian Technology Development Corporation © 2017