English | Bahasa Malaysia

Selamat Datang, Log-masuk

Login to Your Account

Enter you user id and password to sign in

Proses Penilaian – BEF

Proses Penilaian (BEF)

Memproses permohonan BEF melibatkan peringkat berikut: –

  • Penyerahan Permohonan BEF
  • Penilaian awalan (Kelayakan, Dokumentasi, Ramalan Kewangan) *
  • Mesyuarat Awal (Pencarian Fakta);
  • PenyelidikanMeja;
  • Melawat Syarikat;
  • Pembentangan cadangan kepada Jawatankuasa Teknikal (TC) i;
  • Pembentangan cadangan kepada Jawatankuasa Kelulusan (AC);

Setelah mendapat kelulusan permohonan BEF, berikut akan dilaksanakan: –

  • Pertimbangan usaha wajar “due diligence” (Perundangan dan Kewangan);
  • Menandatangani Dokumen Undang-undang;

Proses permohonan keseluruhan akan mengambil masa 45 hari bekerja bermula dari kesempurnaan maklumat yang diterima sehingga dibentangkan kepada Jawatankuasa Kelulusan.

Terma dan Syarat | Dasar MTDC | Peta Laman

Offical Website / Laman Rasmi Malaysian Technology Development Corporation © 2017