English | Bahasa Malaysia

Welcome, Sign-In

Login to Your Account

Enter you user id and password to sign in

Penasihat Kewangan

PENASIHAT KEWANGAN

slider1

Satu masalah biasa yang dihadapi oleh perniagaan adalah akses kepada sumber-sumber kewangan yang lebih besar, terutamnya apabila masa sudah masak untuk pengembangan atau untuk meningkatkan pengeluaran. Jabatan Penasihat Kewangan membantu syarikat-syarikat melampaui dana dan geran yang disediakan oleh MTDC dengan menghubungkan dan mencadangkan mereka kepada institusi kewangan untuk memperoleh dana yang lebih banyak. Ini sudah pasti meluaskan sfera bagi perniagaan untuk membangunkan produk-produk dan perkhidmatan bertaraf dunia dan industri teknologi tempatan secara keseluruhannya. Pada masa ini, MTDC bekerja rapat dengan lima bank

midf-pinjaman logo-bankislam-1 RHB 1 Export-Import_Bank_of_Malaysia_Berhad_logo_web SME-Bank

 

star avasAKSES PENERIMA ANUGERAH TEKNOLOGI BERJAYA (STAR ACCESS)

 

 

Jabatan Penasihat Kewangan juga menjalankan penilaian dan audit bagi syarikat-syarikat yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada program Akses Penerima Anugerah Teknologi Berjaya (STAR ​​ACCESS).

 

FAEDAH

Syarikat Dasar Laluan Hijau di bawah Malaysian Technology Development Corporation Sdn Bhd (“MTDC”). Empat (4) Insentif di bawah dasar ini adalah seperti berikut: –

1. Pinjaman dengan subsidi kadar faedah

Subsidi Kadar faedah pada 2% setahun tertakluk kepada jumlah maksimum sebanyak RM200,000 setiap tahun atau jumlah kumulatif RM1,000,000 selama lima tahun bagi setiap syarikat, daripada institusi kewangan / bank pembangunan yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan (“MOF”) .

2. Pengecualian Cukai

Pengecualian duti setem di bawah Seksyen 80 (1) Setem 1949 bagi dokumen undang-undang.

3. Perolehan Kerajaan

Pendaftaran syarikat untuk status pengeluar dengan Kementerian Kewangan yang diluluskan tanpa memerlukan tapak lawatan.

4. Keistimewaan Perolehan untuk Syarikat Diperbadankan MOF

Syarikat akan diberi keutamaan dalam aktiviti pemerolehan yang dilakukan oleh Syarikat Diperbadankan MOF, bergantung kepada kaedah-kaedah perolehan yang dipersetujui dengan MOF.

(Pekeliling Perbendaharaan No.7 2011 – Garis Panduan Pemberian Insentif di bawah Dasar Laluan Hijau)

  • Membenarkan kadar diskaun 5% untuk penyertaan dalam acara MTDC ini.
  • Keutamaan sebagai pempamer semasa persidangan MTDC.

Setakat ini, MTDC telah meluluskan enam syarikat iaitu: –

No Syarikat Tarikh Diluluskan
1 TAIACE Engineering Sdn Bhd 12 Disember 2014
2 Sciencegates Sdn Bhd 12 Disember 2014
3 MVE Technology Sdn Bhd 12 Disember 2014
4 GF Technology Sdn Bhd 23 April 2015
5 Nilai Coated Abrasives (M) Sdn Bhd 29 September 2015
6 Pointray (Malaysia) Sdn Bhd 25 Mei 2016

 

Terms and Conditions | MTDC Policies | Sitemap

Offical Website / Laman Rasmi Malaysian Technology Development Corporation © 2017