English | Bahasa Malaysia

Welcome, Sign-In

Login to Your Account

Enter you user id and password to sign in

Pengenalan – BSF

Pengenalan

Dana Permulaan Perniagaan (Business Start-up Fund – BSF) ditubuhkan untuk membiayai syarikat-syarikat berasaskan teknologi yang baru bermula. Dana termasuk unsur-unsur pinjaman dan ekuiti, menawarkan pembiayaan fleksibel melalui Nota Tukar (CN) dan / atau Saham Keutamaan.

Objektif BSF adalah untuk menyokong dan menggalakkan keusahawanan; mewujudkan perniagaan strategik baru yang penting dan mempunyai potensi berskala; dan pembiayaan untuk menyokong syarikat-syarikat dalam ekosistem teknologi.

 

FOKUS

  • TECHNOLOGI INDUSTRI
  • BIOTEKNOLOGI
  • LAUT KE ANGKASA LEPAS
  • SAINS & TEKNOLOGI TERAS
  • KOMUNIKASI & TEKNOLOGI MAKLUMAT

Kumpulan sasaran
Syarikat-syarikat teknologi yang berdaya maju dan boleh diskala yang mempunyai produk baru atau inovatif.

Kriteria Kelayakan untuk memohon
– Memulakan perniagaan berasaskan teknologi dengan pemilikan Malaysia sekurang-kurangnya 70%;

Jumlah Pembiayaan
Maksimum sehingga RM5.0 juta atau 90% daripada jumlah kos projek, yang mana lebih rendah.

Tempoh pembiayaan
8 tahun, termasuk 3 tahun bebas pembayaran dan 5 tahun tempoh bayaran balik

Instrumen pembiayaan
Pembiayaan fleksibel melalui Tukar Nota Janji Hutang (CPN) pada kadar faedah 3.5% dengan pilihan untuk menukar kepada Saham Keutamaan Kumulatif Boleh Tebus (RCCPS).

Terms and Conditions | MTDC Policies | Sitemap

Offical Website / Laman Rasmi Malaysian Technology Development Corporation © 2017