English | Bahasa Malaysia

Welcome, Sign-In

Login to Your Account

Enter you user id and password to sign in

Pengenalan Symbiosis

Program Siswazah Keusahawanan MTDC atau gelarannya Symbiosis, bertujuan untuk melatih graduan dipilih untuk menjadi usahawan tekno. Symbiosis adalah satu program komprehensif yang meliputi aspek pengkomersilan serta keusahawanan. Pada akhir program ini, calon yang dipilih akan menerajui syarikat permulaan untuk mengkomersilkan teknologi dari Universiti / Institusi Penyelidikan (Uni / RI) yang telah dipilih dengan teliti oleh MTDC. Symbiosis syarikat permulaan akan dapat memohon dana MTDC untuk beroperasi dari mana-mana Pusat Teknologi dan menerima bimbingan dan perkhidmatan nilai tambah lain seperti lain-lain syarikat dalam ekosistem MTDC.

OBJEKTIF

 • Untuk meningkatkan pengkomersilan R & D pengeluaran Uni / RI.
 • Untuk meningkatkan bilangan syarikat permulaan berasaskan teknologi dalam landskap ekonomi negara; penjana pendapatan dan pekerjaan ekonomi Malaysia.
 • Untuk meningkatkan kumpulan usahawan muda dengan pengetahuan dan kemahiranperniagaan yang terbaik

PERKHIDMATAN

 • Membantu universiti / institusi penyelidikan untuk mengenal pasti teknologi yang sedia untuk dikomersilkan melalui program Symbiosis.
 • Membantu universiti / institusi penyelidikan untuk mengenal pasti perusaha teknologi yang berpotensi untuk mengkomersialkan teknologi berkaitan melalui Simbiosis
 • Membangun, membimbing dan memupuk usahawan teknologi di seluruh 6 fasa program Symbiosis iaitu dari pemilihan teknologi sehingga pembentukan syarikat.

PROGRAM SYMBIOSIS MTDC

Pada masa ini terdapat 75 permulaan yang aktif, 163 usahawan teknologi dalam Program Symbiosis di pelbagai peringkat aktiviti pengkomersilan dan 84 pekerjaan telah diwujudkan sejak penubuhan Program Symbiosis.

 1. Symbiosis FRIM-MTDC (2009)
 2. Symbiosis UTM-MTDC (2010)
 3. Symbiosis UKM-MTDC (2011)
 4. Symbiosis UPM-MTDC (2011)
 5. Symbiosis NCIA-USM-MTDC (2012)
 6. Symbiosis NCIA-UniMAP-MTDC (2014)
 7. Symbiosis UiTM-MTDC (2014)
 8. Symbiosis UTM II- MTDC (2014)
 9. Symbiosis MARA-UniKL-MTDC (2015)
 10. Symbiosis UM-MTDC (2016)
 11. Symbiosis UMK-MTDC (2016)
 frim_logo  utm_logo  ukm_logo  upm_logo      mara-logo  um-logo  umk-logo  uitm-logo

 

Terms and Conditions | MTDC Policies | Sitemap

Offical Website / Laman Rasmi Malaysian Technology Development Corporation © 2017