Kriteria Permohonan – BEF 2017-03-27T09:41:28+00:00

Kriteria Permohonan

Kriteria asas: kelayakan

 • Syarikat ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965.
 • Syarikat mestilah dimiliki sekurang-kurangnya 60% oleh Bumiputera pada masa permohonan. Pemilikan ekuiti korporat dalam syarikat tidak boleh melebihi 30%.
 • Bagi syarikat yang 100% dimilki korporat, ekuiti Bumiputera yang berkesan dalam syarikat induk mestilah sekurang-kurangnya 51%.
 • Sekiranya permohonan BEF diluluskan, pemilikan ekuiti Bumiputera mesti dipegang selama tempoh 6 tahun dari pelaksanaan Perjanjian Dana.
 • Syarikat mestilah merupakan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dan mengikut garis panduan definisi PKS terkini oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan.
 • Projek dicadangkan mesti memberikan penekanan pada pengembangan operasi perniagaan syarikat.
 • Projek yang dicadangkan untuk pengembangan mesti merupakan sektor perkilangan / perkhidmatan berasaskan teknologi dari mana-mana Kluster Teknologi Keutamaan berikut: –
  • Bioteknologi
  • Teknologi hijau
  • Minyak dan gas
  • Elektrik dan Elektronik
  • Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
  • Nanoteknologi
  • Teknologi makanan
  • Bahan termaju
  • Pembuatan termaju
  • Teknologi boleh diperbaharui alternatif
 • Pendapatan terkini syarikat tercatat dalam akaun teraudit terkini mesti sekurang-kurangnya RM 5 juta.
 • Syarikat mesti menunjukkan minimum tiga tahun keuntungan dalam tempoh operasilima tahun yang lalu dinyatakan dalam akaun yang teraudit.
 • Nisbah penggearan syarikat (Hutang kepada Ekuiti) tidak boleh melebihi 5 kali pembiayaan pasca BEF.