Masih ramai belum kuasai sains, teknologi

//Masih ramai belum kuasai sains, teknologi