MTDC konsisten bantu usahawan dari sektor PKS

//MTDC konsisten bantu usahawan dari sektor PKS

MTDC konsisten bantu usahawan dari sektor PKS

Sejak penubuhannya ramai usahawan terutama dari segmen industri kecil dan sederhana menerima bantuan dalam pelbagai bentuk oleh Perbadanan…

Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC). Entiti itu kini secara konsisten mengorak langkah dalam memastikan sasaran melihat industri 4.0 mampu

By | 2018-12-10T20:45:58+00:00 December 10th, 2018|MTDC News|Comments Off on MTDC konsisten bantu usahawan dari sektor PKS

About the Author: