MTDC melestarikan sains dalam kehidupan

//MTDC melestarikan sains dalam kehidupan

MTDC melestarikan sains dalam kehidupan

Malaysian Technology Development Corporation Sdn Bhd, MTDC berperanan melestarikan sains dalam kehidupan. Tugas utama MTDC adalah memindahkan hasil teknologi dan reka cipta dari universiti tempatan ke dalam industri. Ini supaya rekaan itu dapat dimanfaatkan oleh pemain industri khususnya industri kecil dan sederhana.

By | 2019-09-03T09:57:40+00:00 August 16th, 2019|MTDC News|0 Comments

About the Author: