MTDC-Protellus memupuk pelajar menjadi usahawan

//MTDC-Protellus memupuk pelajar menjadi usahawan

MTDC-Protellus memupuk pelajar menjadi usahawan

KUALA LUMPUR: Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC), Protellus (M) Sdn Bhd dan Kolej Uniti Sdn Bhd (Kolej Uniti) semalam…

KUALA LUMPUR: Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC), Protellus (M) Sdn Bhd dan Kolej Uniti Sdn Bhd (Kolej Uniti) semalam

By | 2018-10-25T02:37:33+00:00 October 25th, 2018|MTDC News|Comments Off on MTDC-Protellus memupuk pelajar menjadi usahawan

About the Author: