Pengenalan – BGF 2017-03-27T10:35:18+00:00

Pengenalan

“Untuk merapatkan jurang pembiayaan antara pembiayaan peringkat awal pengkomersilan dan modal teroka bagi produk berteknologi tinggi, Kerajaan akan menubuhkan Dana Perkembangan Perniagaan dengan peruntukan permulaan sebanyak 150 juta ringgit. Tujuan dana ini adalah untuk menyokong syarikat sehingga mereka dapat menjana nilai komersil yang cukup bagi menarik pembiayaan modal teroka dan lain-lain bentuk pembiayaan.”

– DATO’ SRI MOHD. NAJIB BIN TUN ABDUL RAZAK memperkenalkan usul untuk membentangkan Rancangan Malaysia kesepuluh kepada Dewan Rakyat pada 10 Jun, 2010

Kumpulan sasaran
Syarikat-syarikat teknologi yang mempunyai potensi pertumbuhan yang tinggi.

 Kriteria kelayakan
– Syarikat berasaskan teknologi dengan pemilikan Malaysia sekurang-kurangnya 75%;
– Syarikat telah mencapai perolehan sekurang-kurangnya RM1.5 juta dan juga mencapai keuntungan dalam tahun kewangan terkini.

Jumlah Pembiayaan
Maksimum sehingga RM10.0 juta

Tempoh pembiayaan
5 tahun

 Instrumen pembiayaan
Pembiayaan ekuiti melalui Saham Keutamaan Boleh Tukar Boleh Tebus (RCPS)