Pengenalan CRDF 1 2017-03-28T12:26:04+00:00

CRDF adalah untuk pembiayaan aktiviti pengkomersialan teknologi yang dibangunkan dalam negara yang dijalankan oleh syarikat milik Malaysia. Teknologi tersebut boleh dibangunkan oleh sektor awam atau juga boleh merupakan output aktiviti penyelidikan dalaman dan pembangunan (R & D) oleh syarikat-syarikat.

CRDF 1

CRDF 1 adalah geran separa untuk mengkomersialkan apa-apa output R & D tempatan oleh PKS tempatan. CRDF 1 direka untuk menyediakan pembiayaan kepada syarikat PKS untuk melaksanakan pengesahan teknologi

Kumpulan sasaran

 • PKS tempatan

Kriteria Kelayakan Asas

 • Syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Perkongsian Liabiliti Terhad yang diperbadankan di bawah Akta Liabiliti Terhad 2012;
 • Syarikat itu mestilah sekurang-kurangnya 51% milik warga Malaysia;
 • teknologi yang dicadangkan untuk dikomersialkan mestilah daripada salah satu daripada Kelompok Teknologi Keutamaan dikenal pasti oleh MOSTI; dan
 • R & D mesti telah disempurnakan dengan jayanya dan prototaip sedia-komersial telah siap.

 

Pembiayaan Quantum

 • CRDF 1 menyediakan pembiayaan dalam bentuk geran separa dengan maksimum RM500,000 atau 70% daripada perbelanjaan yang layak (yang mana lebih rendah).

Perbelanjaan yang layak

a) Teknologi

 • Kos perundingan

 b) Pentadbiran dan kos tetap

 • Elaun pengurusan
 • Kos sewa pejabat di mana-mana pusat teknologi MTDC
 • Kos utiliti (telefon, jalur lebar, bekalan elektrik dan air)

c) Harta intelek dan pematuhan piawaian

 • Ujian produk kepada pematuhan piawaian sahaja

d) Kos Pengeluaran

 • Kos bahan mentah teras
 • Kos bahan pembungkusan
 • Kos penyumberan luar pengeluaran
 • Kos reka bentuk produk
 • Kos reka bentuk pembungkusan

e) Pengiklanan, Pemasaran & Promosi

 • Kos untuk risalah, pameran dan iklan
 • Kos reka bentuk laman web dan pembangunan

f) Nilai perkhidmatan tambah

 • Perniagaan, kewangan, pemasaran dan khidmat nasihat teknikal daripada Bahagian Penasihat dan Perkhidmatan Tambah Nilai MTDC.

g) Lain-lain

 • Kos melengkapkan pejabat (mis. komputer dan pencetak)

Tempoh projek

 • Enam (6) hingga dua belas (12) bulan