Pengenalan CRDF 2 2017-03-28T13:06:22+00:00

CRDF 2

CRDF 2 adalah geran separa untuk mengkomersialkan mana-mana R & D tempatan oleh PKS tempatan;

Catatan:

*Definisi PKS mengikut Garis Panduan New PKS Definisi 2013 oleh Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)

 a) ‘’PKS’ ditakrifkan seperti berikut: :-

  • Bagi sektor pembuatan, PKS ditakrifkan sebagai firma yang mempunyai jualan tidak melebihi RM50 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200.

  • Untuk perkhidmatan dan sektor-sektor lain, PKS ditakrifkan sebagai firma yang mempunyai jualan tidak melebihi RM20 juta ATAU bilangan pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75.b) Syarikat berkaitan Syarikat Tersenarai akan dikategorikan mengikut struktur pemegang saham; dan

 

Kriteria Kelayakan asas untuk CRDF 2

  • Syarikat itu mestilah sekurang-kurangnya 51% milik warga Malaysia;
  • Syarikat itu layak sebagai PKS mengikut garis panduan kepada definisi PKS baru 2013 oleh SME Malaysia;
  • teknologi yang dicadangkan untuk dikomersialkan mestilah daripada salah satu daripada Kelompok Teknologi Keutamaan dikenal pasti oleh MOSTI; dan
  • R & D mesti telah disempurnakan dengan jayanya dan prototaip sedia-komersial adalah disediakan.

 

Pembiayaan Kuantum (Geran Separa)

CRDF 2 menyediakan pembiayaan dalam bentuk geran separa berjumlah maksimum RM4,000,000 atau 70% daripada perbelanjaan yang layak (yang mana lebih rendah).

 

 Perbelanjaan yang layak

a) Peralatan

Kos pembelian peralatan bagi Pengeluaran dan Kawalan Kualiti

Jumlah pembiayaan: Sehingga 70% daripada kos peralatan

b) Teknologi

Kos teknologi / perundingan / latihan

c)   Pentadbiran dan kos tetap

Kos elaun bagi kakitangan teknikal (jika berkenaan)

Kos sewa pejabat di mana-mana Pusat Teknologi MTDC

d)  Pengeluaran

Kos bahan mentah teras

Kos penyumberan luar pengeluaran

e) Pengiklanan, Pemasaran & Promosi

Kos risalah/brosur, pameran dan pengiklanan

Kos reka bentuk dan pembangunan tapak web

Kos pelancaran produk

f) harta intelek dan pematuhan piawaian

Kos pensijilan dan pematuhan piawaian

Kos pendaftaran dan perlindungan harta intelektual

Kos pendaftaran produk

g) Perkhidmatan tambah nilai

Kewangan, pemasaran, perniagaan dan khidmat nasihat teknikal daripada Bahagian Penasihat dan Perkhidmatan Tambah Nilai MTDC.

Bayaran Balik

Dari 12.5% ​​ke 20.0% daripada jumlah yang diluluskan tidak termasuk yuran AVAS

Pembayaran faedah kosong bermula dari tahun ketiga secara ansuran bagi tempoh tidak melebihi 24 bulan

 

Tempoh projek

4 tahun (2 tahun Pelaksanaan dan 2 tahun tempoh bayar balik)