Pengenalan CRDF 3 2017-03-28T13:10:24+00:00

CRDF 3

CRDF 3 adalah geran separa untuk mengkomersialkan mana-mana R & D tempatan oleh ‘bukan-PKS’ atau perbadanan besar;

Catatan:

*Definisi PKS mengikut Garis Panduan PKS Definisi Baru 2013 oleh Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia)

 

Kriteria Kelayakan asas untuk CRDF 3

  • Syarikat ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965;
  • Syarikat itu mestilah sekurang-kurangnya 51% milik warga Malaysia;
  • teknologi yang dicadangkan untuk dikomersialkan mestilah daripada salah satu daripada Kelompok Teknologi Keutamaan dikenal pasti oleh MOSTI; dan
  • R & D mesti telah disempurnakan dengan jayanya dan prototaip sedia-komersial adalah disediakan.

 

Pembiayaan Kuantum (Geran Separa)

CRDF 3 menyediakan pembiayaan dalam bentuk geran separa berjumlah maksimum RM4,000,000 atau 50% daripada perbelanjaan yang layak (yang mana lebih rendah).

 

Perbelanjaan yang layak

a) Peralatan

Kos pembelian peralatan bagi Pengeluaran dan Kawalan Kualiti

Jumlah pembiayaan: Sehingga 70% daripada kos peralatan

b) Teknologi

Kos teknologi / perundingan / latihan

c) Pengiklanan, Pemasaran & Promosi

Kos pengiklanan dan promosi

Kos reka bentuk dan pembangunan tapak web

Kos pelancaran produk

d) harta intelek dan pematuhan piawaian

Kos pensijilan dan pematuhan piawaian

Kos pendaftaran dan perlindungan harta intelektual

Kos pendaftaran produk

e) Perkhidmatan tambah nilai

Kewangan, pemasaran, perniagaan dan khidmat nasihat teknikal daripada Bahagian Penasihat dan Perkhidmatan Tambah Nilai MTDC.

Bayaran Balik

50% daripada jumlah yang diluluskan tidak termasuk yuran AVAS

Pembayaran faedah kosong bermula dari tahun ketiga secara ansuran bagi tempoh tidak melebihi 24 bulan

 

Tempoh projek

4 tahun (2 tahun Pelaksanaan dan 2 tahun tempoh bayar balik)