Prosedur Permohonan – BEF 2017-03-28T16:17:23+00:00

Prosedur Permohonan (BEF)

Pemohon boleh mengemukakan permohonan mereka semasa waktu bekerja MTDC. Pemohon dinasihatkan untuk menyemak bahawa penyerahan itu disokong oleh dokumen yang diperlukan, jika tidak permohonan itu akan dikembalikan oleh Pegawai Penilaian.

Dokumen-dokumen penting yang diperlukan adalah:

  1. Borang permohonan;
  2. Rancangan Perniagaan (softcopy & hardcopy); dan
  3. Senarai Semak Permohonan dengan semua dokumen yang berkaitan (softcopy & hardcopy) yang ditentusahkan dengan sewajarnya. (Sila rujuk bahagian Garis Panduan kami)

Pemohon dinasihatkan untuk mematuhi format rancangan perniagaan mengikut format standard MTDC.

Surat pengakuan akan dihantar kepada pemohon sebagai pemberitahuan status permohonan. Surat itu akan mengandungi maklumat mengenai kesempurnaan penyerahan borang permohonan, kelayakan dan / atau status kursus tindakan seterusnya.

Permohonan boleh dikemukakan kepada: –

Ketua Pegawai Eksekutif
(Perhatian: Jabatan Dana Pengembangan Perniagaan)
Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC)
Tinkgkat Bawah, Menara Yayasan Tun Razak
Jalan Bukit Bintang
55100 Kuala Lumpur