Prosedur Permohonan – CRDF / TAF 2017-04-11T15:27:54+00:00

Prosedur permohonan

Pemohon boleh mengepos permohonan atau mengemukakannya di meja menyambut tetamu MTDC pada waktu pejabat. Pemohon dinasihatkan untuk memastikan bahawa penyerahan mereka adalah lengkap dan semua dokumen sokongan telah dimasukkan (Sila rujuk Senarai Semak Permohonan).

Borang permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan.

Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah:

  • Borang permohonan;
  • Pelan Pengkomersilan CRDF atau Pelan Perniagaan TAF;
  • Salinan lembut “softcopy (dalam pemacu pena “Flash drive’) Rancangan Pengkomersilan CRDF atau Pelan Perniagaan TAF; dan
  • Senarai Semak Permohonan dengan dokumen yang berkaitan lengkap tersusun.

Semua dokumen yang harus terkandung dalam fail pengikat 2-ring yang bersesuaian saiz.

Pemohon juga dinasihatkan supaya mematuhi format rancangan pengkomersilan / perniagaan mengikut format standard MTDC. Surat pengakuan penerimaan akan dihantar kepada pemohon sebagai pemberitahuan status permohonan. Surat itu akan mengandungi maklumat mengenai kesempurnaan penyerahan, kelayakan dan / atau kursus tindakan seterusnya bagi permohonan tersebut. Satu (1) salinan permohonan boleh dikemukakan kepada: –

 
Jabatan CRDF/TAF
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
Aras G, Menara Yayasan Tun Razak
Jalan Bukit Bintang
55100 Kuala Lumpur
(UP: Unit Pemprosesan TAF / CRDF)