Proses Penilaian – BSF 2017-04-11T16:18:39+00:00

Proses Penilaian

Proses penilaian melibatkan tiga fasa utama. Proses ini bermula apabila menerima borang permohonan bersama-sama dengan rancangan perniagaan terperinci dan dokumen sokongan lain.

Fasa-fasa adalah:
1. Pra Penilaian
Proses ini adalah untuk menentukan sama ada permohonan dan dokumen yang dikemukakan memenuhi kriteria kelayakan asas yang ditetapkan. Penyerahan yang tidak lengkap atau penyerahan tidak layak akan dikembalikan kepada pemohon.

 

2. Pemprosesan
Fasa ini memerlukan penilaian yang menyeluruh untuk memastikan objektif projek yang dicadangkan dan keperluan lain adalah selaras dengan objektif dana. Semasa proses tersebut, pemohon akan dipanggil untuk perbentangan dan perbincangan mengenai cadangan itu. Lawatan oleh Pegawai Penilaian ke premis syarikat itu juga akan dijalankan sebagai sebahagian daripada proses penilaian.

 

3. Kelulusan Permohonan
Setelah pemohon memenuhi semua keperluan, Pegawai Penilaian akan menyusun dan menyediakan laporan sebelum menyampaikan cadangan itu kepada Jawatankuasa Teknikal dana (TC) untuk pertimbangan dan seterusnya kepada Jawatankuasa Kelulusan (AC) untuk pengesahan yang disarankan oleh TC. Pemohon juga dikehendaki untuk mengemukakan cadangan mereka kepada jawatankuasa masing-masing. Semua pemohon yang berjaya dan tidak berjaya akan dimaklumkan secara rasmi selepas keputusan dibuat oleh AC

 

 Aliran Proses Permohonan