UKM-MTDC Symbiosis 2017-03-28T10:02:00+00:00

ukm logo               symbiosis-ncia

SENARAI SYARIKAT TERBITAN

Syarikat : HCA Products Sdn. Bhd.
Ketua Pegawai Eksekutif : Muhsin Mohamad
Pengkomersilan : Roselle dalam produk penurunan berat badan dan makanan tambahan
Syarikat : NXPhotonics Sdn. Bhd.
Ketua Pegawai Eksekutif : Luqman Ismail
Pengkomersilan : Pengganding plastik gentian optik (POF)
Syarikat : PV&T Technologies Sdn. Bhd.
Ketua Pegawai Eksekutif : Khairul Hakimin Mohd Ali
Pengkomersilan : Pengering Solar Pertanian dan Marine Product
Syarikat : SolarGE Sdn. Bhd.
Ketua Pegawai Eksekutif : Noor Shahiwan Ismail
Pengkomersilan : Pengawal Caj Solar