Event

Program Transforming SMEs into Exporters (TSMEX) 2024 – Sarawak

4 June, 2024

Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) perlu menimbangkan untuk meluaskan pasaran produk atau perkhidmatan mereka ke peringkat antarabangsa bagi meningkatkan hasil pendapatan syarikat.

Program Transforming SMEs into Exporters (TSMEX) dibawakan oleh Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) dengan kerjasama SME Corporation Malaysia (SME Corp). Program ini dirangka khusus untuk menyiapkan para usahawan PKS dengan pengetahuan persediaan dan langkah-langkah untuk mengeksport.